/Uploads/News/  تقدیر از پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی به عنوان پژوهشکده برتر در نخستین پویش ملی گیاهان دارویی
/Uploads/News/ بومی سازی فرآیند تولید عصاره از گیاهان  در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در حال انجام است.
/Uploads/News/در مرکز خدمات تخصصی بذر و نهال پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی , گیاهان دارویی در حال انقراض حفاظت می شوند.
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026