• خانه
  • مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی

مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان داروییمرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی (IMPCA) یکی از مراکز خدمات تخصصی جهاددانشگاهی می‌باشد کهدر تاريخ 4/10/96 موفق به اخذ موافقت اصولي شد. این مرکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی کشور، شبکه گیاهان دارویی و همچنین به عنوان آزمایشگاه مجاز سازمان غذا و دارو و آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی کشور بوده و در حال حاضر به شرکتهای دارویی فعال در حوزه مواد اولیه و فرآورده‌های دارویی، صنایع غذایی و همچنین دانشجویان مراکز آموزشی و پژوهشی ارائه خدمات می‌نماید.
اين مركز ضمن تبريك سال جديد جهت سهولت استفاده متقاضيان از خدمات اين بخش نحوه ثبت درخواست آزمون را به همراه قيمت،نام وكدآزمون وهمچنين شرايط استفاده از تخفيف در سال 97 به شرح زيراعلام مي دارد.
فرم درخواست انجام آزمون

نامه درخواست از شبکه جهت تخفیف

دستورالعمل ثبت درخواست آزمون

ليست تخفيف ها

قیمت، نام و کد آزمون ها


ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026