جزئیات گروه پژوهشی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی


گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی

  محورها و زمينه‌هاي فعاليت گروه                                                                          

 • علمي نمودن كشت و كار گياهان دارويي
 • زراعي نمودن گونه‌هاي وحشي و بهبود عملكرد كمي و كيفي گياهان دارويي

 • ارائه خدمات مشاوره‌اي و قراردادهاي كارفرمايي در زمينه ‌گياهان دارويي

 • توليد بذر و نشاء گياهان دارويي

 • ساماندهي توليد و عرضه بذر و نهال گياهان دارويي در كشور با ايجاد مركز كنترل و گواهي بذر

 • بررسي اثر فاكتورهاي محيطي بر خصوصيات كمي و كيفي متابوليت هاي دارويي در راستاي دستيابي به دانش فني كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي

 • مستند سازي اطلاعات و دانش فني در قالب كتاب و مقاله

 • توسعه هرباريوم گياهان دارويي و بانك ژن مرجع گياهان دارويي كشور

 • توليد ارقام گياهان دارويي مهم با استفاده از روشهاي اصلاحي

 • تحقيقات پيرامون كشت و توليد گلخانه‌اي گياهان داوريي

 • توليد ارگانيك گياهان دارويي و استفاده از گياهان دارويي در كشت ارگانيك

 • بررسي اثر فاكتورهاي محيطي و زراعي بر كميت و كيفيت متابوليت‌هاي ثانويه و خصوصيات زراعي گياهان دارويي

 

توانمندیهای گروه

 • جمع آوري و شناسايي انواع گونه هاي گياهان دارويي ايران با ارایه شناسنامه کددار

 • جمع آوري، شناسايي و ارزيابي توده هاي گياهان دارويي از مناطق مختلف

 • ارائه روش نوين بهينه سازي و به زراعي گياهان دارويي

 • توسط كاربرد تکنیکها و تیمارهای نوین

 • توسعه و ايجاد پايگاه اطلاعاتي و دادهاي هرباريوم گياهان دارويي كشور

 • توليد بذرهاي معتبر گياهان دارويي با ارایه شناسنامه کددار

 


اعضاء

شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021