جزئیات گروه پژوهشی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی


گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی

محورها و زمينه‌هاي فعاليت گروه

 • علمي نمودن كشت و كار گياهان دارويي
 • زراعي نمودن گونه‌هاي وحشي و بهبود عملكرد كمي و كيفي گياهان دارويي
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي و قراردادهاي كارفرمايي در زمينه ‌گياهان دارويي
 • توليد بذر و نشاء گياهان دارويي
 • ساماندهي توليد و عرضه بذر و نهال گياهان دارويي در كشور با ايجاد مركز كنترل و گواهي بذر
 • بررسي اثر فاكتورهاي محيطي بر خصوصيات كمي و كيفي متابوليت هاي دارويي در راستاي دستيابي به دانش فني كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي
 • مستند سازي اطلاعات و دانش فني در قالب كتاب و مقاله
 • توسعه هرباريوم گياهان دارويي و بانك ژن مرجع گياهان دارويي كشور
 • توليد ارقام گياهان دارويي مهم با استفاده از روشهاي اصلاحي
 • تحقيقات پيرامون كشت و توليد گلخانه‌اي گياهان داوريي
 • توليد ارگانيك گياهان دارويي و استفاده از گياهان دارويي در كشت ارگانيك
 • بررسي اثر فاكتورهاي محيطي و زراعي بر كميت و كيفيت متابوليت‌هاي ثانويه و خصوصيات زراعي گياهان دارويي

 

توانمندیهای گروه

 • جمع آوري و شناسايي انواع گونه هاي گياهان دارويي ايران با ارایه شناسنامه کددار
 • جمع آوري، شناسايي و ارزيابي توده هاي گياهان دارويي از مناطق مختلف
 • ارائه روش نوين بهينه سازي و به زراعي گياهان دارويي
 • توسط كاربرد تکنیکها و تیمارهای نوین
 • توسعه و ايجاد پايگاه اطلاعاتي و دادهاي هرباريوم گياهان دارويي كشور
 • توليد بذرهاي معتبر گياهان دارويي با ارایه شناسنامه کددار

اعضاء

ميدان انقلاب - جمالزاده شمالي - فرصت غربي - پلاك 43 - طبقه دوم - واحد 6 021-66561050