آخرین محصولات [دیگر محصولات]

اخبار [بایگانی]

رویدادها [بایگانی]

محصولات و خدماتپر بازدید

 • آويشن باغي
  قیمت محصول: 0 تومان می باشد.
  گروه محصول: بذر گیاهان دارویی
 • به لیمو
  قیمت محصول: 30000 تومان می باشد.
  گروه محصول: نشاء گیاهان دارویی
 • رزماری
  قیمت محصول: 5000 تومان می باشد.
  گروه محصول: نشاء گیاهان دارویی
 • اسطوخودوس
  قیمت محصول: 5000 تومان می باشد.
  گروه محصول: نشاء گیاهان دارویی
 • رازک
  قیمت محصول: 0 تومان می باشد.
  گروه محصول: بذر گیاهان دارویی
 • شال تسبیح
  قیمت محصول: 0 تومان می باشد.
  گروه محصول: بذر گیاهان دارویی
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶