اخبار [بایگانی]

رویدادها [بایگانی]

آرشیو دوره های آموزشی

 • كارگاه تخصصي كاروماتوگرافي گازي
  شروع دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  پایان دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  مبلغ دوره: 400000 تومان
 • كاربردهاي درماني گياهان دارويي مقدماتي
  شروع دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  پایان دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  مبلغ دوره: 850000 تومان
 • کاربرد هاي درمانی گیاهان دارویی پیشرفته
  شروع دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66597812-66597838-021 تماس حاصل فرمایید.
  پایان دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66597812-66597838-021 تماس حاصل فرمایید.
  مبلغ دوره: 950000 تومان
 • برگزاری دوره طب سنتی سطح 1
  شروع دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  پایان دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  مبلغ دوره: 750000 تومان
 • برگزاری دوره طب سنتی سطح 3
  شروع دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  پایان دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  مبلغ دوره: 750000 تومان
 • برگزاری دوره طب سنتی سطح 4
  شروع دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  پایان دوره: برای اطلاعات بیشتر با شماره های 66561470-66561050-021 تماس حاصل فرمایید.
  مبلغ دوره: 850000 تومان
خیابان انقلاب - خیابان جمالزاده شمالی - خیابان فرصت غربی - پلاک 43 واحد 6 66561050-021 66561470-021