جزئیات گروه پژوهشی گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی


گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی

 محورها و زمينه‌هاي فعاليت گروه

  • بررسي متون طب سنتي و شناسايي گياهان دارويي مورد استفاده در:
  • الف- درمان بيماران مبتلا به چربي خون بالا
  • ب- درمان بيماران مبتلا به قند خون بالا
  • ج- درمان اختلالات كبدي
  • د- درمان بيماران قلبي و عروقي
  • بررسي و شناساي اثر ضد ديابتي گياهان دارويي
  • الف- مطالعات بر روي حيوانات آزمايشگاهي

          ب - مطالعات بالینی

 

  توانمندیهای گروه

  • پژوهش در راستاي شناسايي اثرات درماني داروهاي گياهي و بومي سازي توليد موارد تاييد شده
  • پژوهش در راستاي شناسايي اثرات درماني پروبيوتيكي، و بومي سازي توليد موارد تاييد شده
  • پژوهش در راستاي شناسايي اثرات درماني داروهاي مكمل‌ و بومي سازي توليد موارد تاييد شده

اعضاء

ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026