جزئیات گروه پژوهشی گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی


گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی

محورها و زمينه‌هاي فعاليت گروه

 • جداسازي، خالص‌سازي، شناسايي و تعيين مقدار تركيبات متشكله‌گياهان (تركيبات فرار وغيرفرار) و بررسي اثرات بيولوژيك
 • فرمولاسيون و استانداردسازي عصاره‌ها و فرآورده‌هاي گياهي
 • مطالعه روشهاي‌استخراج و بهينه‌سازي‌توليد فرآورده‌هاي طبيعي (روغن فرار و عصاره)
 • جمع‌آوري اطلاعات طب سنتي در خصوص فرآورده‌هاي گياهان دارويي و مطالعه انطباقي آنها (اتنوبوتاني)

 

توانائيهاي پژوهشي گروه

 • مطالعه روش‌هاي استخراج، خالص‌سازي و بهينه‌سازي توليد تركيبات گياهان و بررسي اثرات بيولوژيك آن‌ها
 • مطالعه روش‌هاي استخراج، خالص‌سازي و بهينه‌سازي توليد تركيبات گياهان و بررسي اثرات بيولوژيك آن‌ها
 • شناسايي، استانداردسازي و فرمولاسيون فرآورده‌هاي طبيعي بر پايه مستندات طب سنتي و مدرن
 •  توليد نيمه‌صنعتي تركيبات طبيعي و نيمه‌سنتتيك
 • جداسازي و خالص تركيبات طبيعي
 • شناسايي ساختار تركيبات شيميايي
 • آناليز و تعيين مقدار تركيبات دارويي
 • استانداردسازي فرآورده‌هاي طبيعي
 • فرمولاسيون فرآورده‌هاي دارويي
 • بررسي اثرات سيتوتوكسيك گياهان دارويي
 • بررسي اثرات آنتي‌اكسيداني گياهان دارويي

اعضاء

ميدان انقلاب - جمالزاده شمالي - فرصت غربي - پلاك 43 - طبقه دوم - واحد 6 021-66561050