• بازدید رییس و اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026