اعضاء

علی رزمی استادیار
a.razmi@yahoo.com دکتری تخصصی
دانشگاه : فارماکولوژی
02634764010-19 داخلی2219

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


رضا حاجی‌آقایی استاد
rhagiaghaee@yahoo.com دکتری تخصصی
دانشگاه : فارماکوگنوزی
02634764010-19-داخلی2046

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


امیر حسین عبدالغفاری استادیار
amirhosein172@hotmail.com دکتری تخصصی
دانشگاه : فارماکولوژی
02634764010-19 داخلی2223
۰۹۱۲۲۲۳۲۵۷۹

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021