اعضاء

سعید کیانبخت استادیار
skianbakht@yahoo.com دکتری تخصصی
دانشگاه : فارماکولوژی
026-34764010-19- داخلی 2207
09127032925

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


حسن فلاح حسینی دانشیار
Huseini_fallah@yahoo.com دکتری تخصصی
دانشگاه : فارماکولوژی
02634764010-19-داخلی2224
0912- 1383490

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


فرزانه نباتی استاديار
fnabati.fn@gmail.com دکتری تخصصی
دانشگاه : شیمی دارویی
02634764010-19 داخلی2191
0

فعالیت های آموزشی

فعالیت های پژوهشی


شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021