مقالات ژورنال (گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی)

عنوان عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار نام گروه پژوهشی
بررسی سازگاری و امکان کشت دیم تعدادی از گیاهان داویی مهم در مناطق مختلف استان البرز شهرداری استان البرز ISI 1395/12/29 گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (5)
اثر آنتی‌اکسیدان‌ها و محیط کشت بر بیوسنتز ترکیبات فنلی محدودکننده رشد در کشت درون شیشه‌ای گیاه نعناع وحشی (Mentha arvensis L.) فصلنامه گیاهان دارویی Scopus 1395/7/1 گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (2)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026