مقالات ژورنال (گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی)

عنوان عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار نام گروه پژوهشی
In vitro Plantlet Regeneration from Callus Culture of Trachyspermum copticum Plant Tissue Cult. & Biotech ISI 1396/3/25 گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (1)
Diversity Evaluation of Trigonella foenum-graecum Populations Using DNA Markers and Phytochemical Characteristics Journal of Medicinal Plants Scopus 1396/6/30 گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی جزئیات
بررسي بيان نسبي ژنهاي كليدي مسير بيوسنتزي تيمول تحت تنش سرمايي در گياه آويشن باغي رقم ‘واريكو 3 (Thymus vulgaris cv. ‘Varico 3’) ’ با استفاده از PCR در زمان واقعي فصلنامه گیاهان دارویی Scopus 1396/10/9 گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (1)
بررسی بیان ژن‌های 1- دئوکسی- دی- گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR)، سابینن سینتاز (Tctps1) و آلفاترپینئول سینتاز (Tctps5) در ارتباط با بیوسنتز تیمول و کارواکرول در گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش کم‌آبی فصلنامه گیاهان دارویی Scopus 1396/8/15 گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (1)
بهینه سازي باززایی و ریشه زایی موسیر بومی ایران در شرایط درون شیشه اي دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران سایر 1396/4/15 گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (1)
شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021