اختراعات گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی

عنوان اختراع گروه سال ثبت شماره ثبت فعال کاربردها
پماد حاوی دو عصاره گیاهی رزماری و بابونه در التیام سوختگی گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی 1395/4/3 85629 جزئیات اعضاء (2)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026