طرح های پژوهشی (گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی)

عنوان کارفرما نام گروه پژوهشی
استخراج و خالص‌سازی گلیکوزیدهای استویول از گیاه شیرین برگ گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
مقایسه کمی برخی از عسل‌های تجاری موجود در بازار براساس آزمون‎های استاندارد گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
ساخت نانو ذرات پلیمر/ کورکومین به عنوان ماده اولیه در تولید داروهای گیاهی ضد التهاب گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (3)
ساخت و بهینه‎سازی محصول میکرو/ نانوکپسول حاوی دو نوع اسانس گیاهی گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (1)
بهینه سازی تهیه عصاره سیلیمارین از گیاه خارمریم (Silybum marianum) گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (3)
ارزيابي تركيب گياهي ليپوليتيك همراه با فعاليت بدني هوازي بر نشانگران ليپوليز و اكسيداسيون چربي: با رويكرد توليد محصول گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (3)
شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021