طرح های پژوهشی (گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی)

عنوان کارفرما نام گروه پژوهشی
استخراج تبائین از گیاه خشخاش کبیر در مقیاس آزمایشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (9)
تدوین دانش فنی و ساخت واحد نیمه ‌صنعتی تولید پودر ژل آلوئه‌ورا ُسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
ساخت نانو ذرات پلیمر/ کورکومین به عنوان ماده اولیه در تولید داروهای گیاهی ضد التهاب پژوهشکده گیاهان دارویی گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
مطالعه اثرات خواب آوری گیاه مورد با استفاده از مدل های تجربی در راستای شناسایی ترکیب دارویی موثر در درمان اختلالات خواب صندوق حمایت از پژوهشگران کشور ریاست جمهوری گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
ساخت نانو ذرات پلیمر/ کورکومین به عنوان ماده اولیه در تولید داروهای گیاهی ضد التهاب پژوهشکده گیاهان دارویی گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
فرمولاسیون و استاندارد سازی یک ترکیب گیاهی جلوگیری کننده از تولید مایکوتوکسینها در فرآورده های کشاورزی و مواد غذایی صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (4)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026