مقالات ژورنال (گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی)

عنوان عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار نام گروه پژوهشی
مروری بر گیاهان دارویی جنس شنگ (Tragopogon Spp.) فصلنامه گیاهان دارویی Scopus 1395/2/1 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
Optimization of Atropine Extraction Process from Atropa Belladonna by Modified Bubble Column Extractor with Ultrasonic Bath Iran. J. Chem. Chem. Eng ISI 1395/10/5 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026