مقالات ژورنال (گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی)

عنوان عنوان نشریه نوع مقاله تاریخ انتشار نام گروه پژوهشی
Chemical composition and biological activities of the essential oils from different parts of Ferulago trifida Boiss JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH ISI 1396/1/26 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
Evaluating the effect of Myrtus communis on programmed cell death in hydatid cyst protoscolices ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE ISI 1396/8/24 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (1)
Gas Chromatography, GC/Mass Analysis and Bioactivity of Essential Oil from Aerial Parts of Ferulago trifida: Antimicrobial, Antioxidant, AChE Inhibitory, General Toxicity,MTT assay and Larvicidal Activities JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES ISI 1396/6/17 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (1)
Improving Gas Chromatography-Mass Spectrometry Analysis of Essential Oils by Multivariate Curve Resolution: Full Identification of Co-eluting Compounds of Dracocephalum moldavica L. CHROMATOGRAPHIA ISI 1396/4/24 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (3)
Physical, morphological, and biological studies on PLA/nHA composite nanofibrous webs containing Equisetum arvense herbal extract for bone tissue engineering JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE ISI 1396/7/23 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (1)
Cosmeceutical effect of ethyl acetate fraction of Kombucha tea by intradermal administration in the skin of aged mice Journal of Cosmetic Dermatology Pubmed 1396/8/28 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (1)
Bioactive coumarins from the roots and fruits of Ferulago trifida Boiss., an endemic species to Iran Natural Product Research ISI 1397/6/24 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
Differences in Growth Response of Human Hair Follicle Mesenchymal Stem Cells to Herbal Extracts and a Growth Factor Journal of Medicinal Plants Scopus 1396/12/19 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (1)
Clinical Efficacy of Topical Avena sativa Versus Betamethasone in Chronic Pruritus due to Sulfur Mustard Exposure Journal of Medicinal Plants Scopus 1396/6/30 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (1)
دي اكسيد كربن فوق بحراني: حلال كارآمد در استخراج مواد موثره گياهي فصلنامه گیاهان دارویی Scopus 1396/10/9 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (1)
تأثير مصرف پماد گياهي تركيبي( فلفل، رزماري، نعنا فلفلي) بر كمر درد بيماران بعد از آنژيوگرافي قلبي فصلنامه گیاهان دارویی Scopus 1396/8/15 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (1)
مقايسه روشهاي مختلف عصارهگيري در استخراج تركيبات مؤثره گياه سنا فصلنامه گیاهان دارویی Scopus 1396/8/15 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات اعضاء (2)
Optimization of cleaning and analytical method for determination of arbutin, hydroquinone and kojic acid in cosmetic products Journal of Medicinal Plants Scopus 1400/3/11 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
Bioassay-guided Isolation of Flavonoids from Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. and Evaluation of Their Cytotoxicity Iranian Journal of Pharmaceutical Research : IJPR ISI 1400/7/13 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
Phoenix dactylifera pollen does not affect eccentric resistance exercise-induced delayed-onset muscle soreness (DOMS) in female athletes Sport Sciences for Health ISI 1400/5/12 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
Effect of Savory and Ajwain essential oils on performance and egg quality in laying hens challenged with Salmonella Enteritidis JOURNAL OF ANIMAL PRODUCTION (JOURNAL OF AGRICULTURE) علمی-پژوهشی 1400/1/11 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
آنالیز فیتوشیمیایی و بررسی فعالیت‌های بیولوژیکی اسانس و عصاره گیاه گوش‌ بره ‌طناز Journal of Medicinal Plants Scopus 1400/9/10 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
Trigonella teheranica: a valuable source of phytochemicals with antibacterial, antioxidant and cytotoxic properties Natural Product Research ISI 1400/7/14 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
Ultrasound-assisted biosynthesis of Ag nanoparticles using Juglans negia L. leaves extract; Evaluation of total phenols, flavonoids, antioxidant potential and antibacterial activity Main Group Chemistry ISI 1400/7/13 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
بهینه سازی فرآیند سنتز سبز نانوذرات آهن با استفاده از عصاره دانه شنبلیله Journal of Medicinal Plants Scopus 1400/12/12 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
ترکیبات شیمیایی اسانس و عرق برخی گونه ‎های گیاه بشقابی بومی ایران Journal of Medicinal Plants Scopus 1400/12/10 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
خالص‌سازی، شناسایی و استانداردسازی ترکیبات سیلی‎بین آ و ب از گیاه خارمریم Journal of Medicinal Plants Scopus 1400/12/10 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
ارزیابی کیفی عسل های تجاری ایران Journal of Medicinal Plants Scopus 1400/3/21 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
بهینه‎ سازی روش استخراج و اندازه‎گیری معتبر شده برای تعیین مقدار آربوتین، هیدروکینون و کوجیک اسید در محصولات آرایشی و بهداشتی Journal of Medicinal Plants Scopus 1400/3/11 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
تأثیر کپسول گیاهی ترکیبی بر شاخص‌های قندخون و پروفایل چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک کارآزمایی بالینی کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products علمی-پژوهشی 1400/8/6 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
بررسی تقلبات گیاهی در محصولات اسطوخودوس توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‎ سنج جرمی به همراه روش‌های دسته‌بندی کمومتریک Journal of Medicinal Plants Scopus 2022/9/18 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
آنالیز فیتوشیمیایی و بررسی فعالیت‌های بیولوژیکی اسانس و عصاره گیاه گوش‌ بره ‌طناز Journal of Medicinal Plants Scopus 1400/6/10 گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی جزئیات
شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021