پایان نامه های گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی

عنوان پایان نامه گروه مقطع تحصیلی تاریخ تصویب تاریخ دفاع فعال کاربردها
تاثير منابع مختلف تغذيه (شيميايي، آلي و تلفيقي) بر ويیگيهاي آگرومورفولوزيكي و كيفي علوفه دارو در كشت مخلوط كاسني با يونجه يكساله و شنبليله گروه پژوهشي فارماكوگنوزي و داروسازی دکتری 2022/10/25 1400/11/13 جزئیات
شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021