طرح های پژوهشی (گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی)

عنوان کارفرما نام گروه پژوهشی
تعیین روش های شکست خواب بذر و بهبود جوانه‌زنی بذر گونه‌های مهم گیاهان دارویی در راستای توسعه بانک بذر گیاهان دارویی معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (4)
مطالعه کموتاکسونومیکی مهمترین کونه های دارویی جنس کلیماتیس معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (3)
بررسی اثر ضد قارچی 70 عصاره گیاهی بر علیه آسپرژیلوسهای مولد افلاتوکسین و اکراتوکسین و فرمولاسیون یک محصول داراب یزدانی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (3)
بررسي اثر سيتوتوكسيك دو گياه داتوره تماشايي(Datura innoxia Miller) و تاتوره(Datura stramonium L) بر رده هاي سلولي سرطان انساني گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (2)
تدوین دانش فنی تهیه ترکیب فاقد گلیسیرین حاوی فلاونوئید بالا از گیاه شیرین بیان در مقیاس بنچ گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (3)
افزایش تولید متابولیت دارویی گیاه خشخاش کبیر گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (4)
بررسی اثر اسانس 20 گونه پونه‌سا (Nepeta spp.) بومی ایران بر سمیت تنفسی و شاخص‌‌های تغذیه‌ای شپشه برنج (Sitophilus oryzae) گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (4)
بررسی اثرات بیولوژیکی اسانس بذر 4 گونه از تیره چتریان روی سرخرطومی برنج گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (3)
بررسي اثر بخشي پونه (Mentha pulegium) در درمان بيماران مبتلا به سوء هاضمه عملكردي به روش كارآزمايي باليني تصادفي شده داراي گروه دارونما گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (4)
القاي تغييرات فيتوشيمیايي و مورفوفيزيولوژيكي اسطوخودوس (Lavandula officinalis L.) با كاربرد محرك زيستي سيانوباكتر (Cyanobacteria Spp.) گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (2)
استخراج و شناسايي تركيبات موثر گیاه شنگ (Tragopogon) با توجه به اثرات برون تنی بر سلول های فیبروبلاست گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (4)
فرمولاسیون و استاندارد سازی یک ترکیب گیاهی جلوگیری کننده از تولید مایکوتوکسینها در فرآورده های کشاورزی و مواد غذایی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (4)
اندازه‌گيري كمي آلكالوئيدهاي ايزوكينوليني با دستگاه طيف‌سنج تحريك يوني گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (2)
مطالعه اتنوبوتانيكي پارك ملي كياسر دانشگاه پیام نور ساری گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
بهینه سازی روش تولید نشاء بذری اسطوخودوس (Lavand angustifolia Mill.)» و ارزیابی رشد و نمو آن پژوهشکده گیاهان دارویی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
تغييرات فيتوشيميايي و مورفوفيزيولوژيكي (Mentha piperita L.) در پاسخ به كاربرد سطوح و منابع مختلف آهن شرکت حافظ وارش ایرانیان گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
تغييرات فيتوشيميايي نعنا فلفلي (Mentha piperita L.) در پاسخ به القاي برنامه هاي مختلف آبياري در سامانه هيدروپونيك تخليه و جريان پژوهشکده گیاهان دارویی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
بررسی اتنوبوتانیکی استان خراسان شمال شرکت مهام شرق گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
امکان‌سنجی کشت دیم برخی گیاهان دارویی در راستای افزایش بهره‌وری رطوبت خاک در اسفراین شرکت مهام شرق گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
مطالعه اتنوبوتانیکی بخش یانه‌سر هزار جریب بهشهر پژوهشکده گیاهان دارویی و دانشگاه کشاورزي ساري گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات
شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان جمالزاده شمالی-خیابان فرصت شیرازی-پلاک 43-طبقه دوم-واحد 6 - تهران - میدان انقلاب خیابان جمالزاده شمالی خیابان فرصت غربی پلاک 43 ----- کد پستی:1419815477 19-34764010-026 ------ 34764017-026 ------ 66561050-021