طرح های پژوهشی (گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی)

عنوان کارفرما نام گروه پژوهشی
کاربرد محلول‌پاشی متانول بر عملکرد زراعی و دارویی شنبلیله به‌عنوان یک روش نوین در تولید گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (3)
بررسی سازگاری و امکان کشت دیم تعدادی از گیاهان داویی مهم در مناطق مختلف استان البرز سازمان جنگلها و مراتع و شهرداری استان البرز گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی جزئیات اعضاء (6)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026