اختراعات گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی

عنوان اختراع گروه سال ثبت شماره ثبت فعال کاربردها
بیوکامپوزیت آنتی باکتریال با استفاده از اسانس گیاه بومی ایران Ferulago گروه پژوهشي كشت و توسعه گیاهان دارویی 1397/3/21 87522 جزئیات
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026