بازاريابي محصولات

مشاهده عکس
خدمت : بازاريابي محصولات


جزئیات خدمت
نام گروه خدمات : برون سپاري و پذيرش خدمات
توضیحات :

بازاریابی  محصولات

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی با توجه به رویکرد جدید جوامع مختلف به فرآورده ها و داروهای گیاهی و با توجه به استانداردهای داخلی و بین المللی و رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی و با تکیه بر دانش و نوآوری و خلاقیت کارکنان و متخصصین و بهره مندی از تیم قوی پژوهشی و تحقیقاتی و با توجه به عرضه بهترین و با کیفیت ترین محصولات دارویی،  توسط تیم فروش و بازرگانی، محصولات خود را به جامعه و پزشکان معرفی می نماید.

محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶