گیاه دارویی باباآدم

مشاهده عکس
محصول : گیاه دارویی باباآدم


جزئیات محصول
نام گروه محصولات : توليد تكميلي گياهان دارويي
قیمت : 5000 ريال
توضیحات :

بخش مورد استفاده این گیاه ریشه آن است

سفارش محصول
محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶