مقالات همایش (گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی)

عنوان عنوان همایش نوع همایش تاریخ انتشار نام گروه پژوهشی
Effectiveness of Topical Nigella sativa Seed Oil in the Treatment of Cyclic Mastalgia: A Randomized, Triple-Blind, Active and Placebo Controlled Clinical Trial هفتمین همایش داروسازی بالینی ایران ملی 1396/2/5 گروه پژوهشي فارماكولوژي و طب کاربردی جزئیات اعضاء (2)
ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026